Warning: Undefined variable $post_id in /customers/f/4/b/herrtorpsqvarn.se/httpd.www/wp-content/themes/PHPPROJECTJU-Herrtorps-Qvarn-95e2eb7/single.php on line 21

Fågelskådning

Herrtorps Qvarn är en del av Visit Hornborgasjön och är en naturlig utgångspunkt för fågelskådare. Hornborgasjön, som är en av Europas viktigaste fågelsjöar, har inte mindre än 307 arter av regelbundet rastande fåglar och 124 arter av häckande fågel.

Tranorna som samlas i 10-tusental på våren är den största tilldragelsen och är inte bara spektakulärt för en inbiten fågelskådare, utan för alla som vill möta den Skandinaviska våren. Om du vill se och fotografera tranorna på riktigt nära håll kan du hyra ett gömsle i reservatet. Då tar vi på Herrtorps Qvarn hand om dig lite extra eftersom vi jobbar som gömslevärdar på Trandansen. Bokning sker via Falköpings turistbyrå. (0515-88 50 00)

Hornborgasjön är inte den enda destinationen för fågelskådning i området. Några kilometer från Qvarnen och Hornborgasjön ligger naturreservatet Rösjö mosse som är Skaraborgs största våtmarkskomplex på 860 hektar. Myrkomplexet består av fastmarksholmar bevuxna med tallskog och inslag av ädellövträd. På myren ligger Rösjön. Här finns en mängd fåglar som har ett behov av ostörda miljöer, till exempel orre, havsörn med flera.

Men du behöver inte mer än ta dig utanför Qvarnen för att hitta fina fågellokaler. Från bryggan (vår uteservering) ses forsärlorna leka i strömkanten eller kungsfiskaren svepa förbi. Vi har också två stycken gömslen längs ån för uthyrning. Dels Kungsfiskargömslet, men också ett gömsle där vi har en fågelmatare med mängder av andra småfåglar. Nedanför Qvarnen ligger Botorps mader som är klassat som riksintresse och ett Natura 2000-område. Floran på de översvämmande strandängarna innehåller sällsynta och hotade arter som bevarats på grund av lång kontinuitet av slåtter och bete. Naturtypen har ett stort värde för den biologiska mångfalden och är mycket värdefulla biotoper för fåglar och insekter. Runt omkring syns kulturhistoriska spår med fornåkrar, odlingsrösen och stengärsgårdar.

Välkommen till ett Eldorado för fågelskådare.

spov
kva_mrj-1-18
skåda
fors3
fors
13403118_10154336636008701_3121294305540593204_o
mes
skrak
smyg
top_single_fagelskadning
Hide
Vårbestyr
previous arrow
next arrow

Hyra gömsle vid Qvarnen


Kungsfiskargömslet, 300 kr/dag

Småfågelsgömslet, 300 kr/dag
(Matas kontinuerligt med fågelmatare)

Ring eller maila oss om du har frågor eller vill hyra.

© Herrtorps Qvarn 2024