Storstenskulturen (mega lit = stor sten) som du finner längs Europas Atlantkust och på Brittiska öarna finns även här i Skaraborg, närmare bestämt ett av världens megalittätaste områden. 75 procent av Sveriges gånggrifter och hällkistor finns på Falbygden och de syns överallt i landskapet. De äldsta av dessa mäktiga stenmonument är cirka 5 500 år gamla. Att göra en resa i Falbygden är att göra en resa i tiden.

© Herrtorps Qvarn 2021