En pärla att besöka för den kultur- och historieintresserade. Museet har många intressanta basutställningar och i direkt anslutning ligger ”Fornbyn” som i sig är en resa i tiden.

© Herrtorps Qvarn 2021