Vandra i en andlöst vacker natur! Skaraborg har det mest skiftande naturtyper man kan tänka sig. Mossar, myrar och djup trollskog. Böljande kame-landskap med skira orkidéängar. Hedar och alvarsmarker. Sjöar, skärgårdar och vattendrag.

© Herrtorps Qvarn 2021